SpanjeMarktplaats

Auteur Onderwerp: seguridad social  (gelezen 16768 keer)

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 682
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #165 Gepost op: 03 april 2019, 22:46:35 pm »
Bedankt dat je er naar toe bent gegaan met de vraag, waardeer ik van je.

Je stelt meerdere vragen aan me en zal ze proberen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Het UWV heeft mijn aow-opbouw niet stopgezet toen ik nog in nederland woonachtig was maar toen ik al in spanje woonde.
Ik woonde zelfs al heel lang in spanje toen dit gebeurde. Ik ben in 1992 uitgevallen op de werkplaats en in de ziektewet in nederland terecht gekomen. Na 12 maanden ziektewet ging de afkeuringsprocedure in werking met onbevredigend resultaat in mijn en mijn advocaats ogen, waarna een gang naar de rechtbank is gedaan. Na een tijd zijn wij naar spanje verhuist en de rechtszaken gingen door tot aan de centrale raad van beroep. Uiteindelijk na vele jaren procederen gaf de CrvB ons gelijk en moest het UWV al die jaren nabetalen aan 100%arbeidsongeschiktheid plus wettelijke rente. Bij de berekening van dit alles werd er door het uwv voor gekozen om vanaf einde ziektewet datum geen aow-premie meer te heffen waardoor er vanaf 1993 geen aow-opbouw meer was. Men heeft mij toen vergeten in te lichten dat ik kon kiezen voor de vrijwillige verzekering gedurende 10 jaar. Wellicht heeft men dit niet gedaan omdat die 10 jaar inmiddels bijna geheel verstreken waren.

Een wao-uitkering vervalt op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt in nederland, dus deze vervalt ook als je deze wao-uitkering in spanje ontvangt.

Naar mijn mening is er geen enkele belemmering waarom je niet gewoon met je aow-opbouw zou kunnen doorgaan na verhuizing naar een ander land, zolang je natuurlijk gewoon je premie blijft betalen, maar daar denkt de nederlandse staat dus anders over.

Of ze zich voldoende hebben afgevraagd hoe iemand na het bereiken van de pensioenleeftijd in zijn onderhoud moet gaan voorzien kan ik stellig zijn. Ze hebben het zich wel afgevraagd en ook wel maatregelen genomen op europees niveau, maar zoals het zo vaak gaat blijven en blijken er praktijkgevallen naar boven te komen waarmee geen of onvoldoende rekening is gehouden.

Vandaar dat ik deze draad begonnen ben en me heb uitgelaten in de trand van "ongelijkheid" en "onrechtvaardig sociaal beleid" en na de publicatie vandaag gelezen te hebben op de pagina van de VBNGB voel ik mij gesteund en gesterkt in mijn denkwijze.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0386_EN.html?redirect

Deze link betreft de Ontwerpwetgevingsresolutie van het EP over de te herziene Vo883/2004. Dit komt binnenkort in het EP ter stemming.

Jan de Voogd heeft zijn licht laten schijnen over deze Ontwerpwetgevingsresolutie en onder meer kwam hij met het volgende : "De definities en criteria voor het vaststellen van handicaps en invaliditeit verschillen zeer van lidstaat tot lidstaat, hetgeen een belangrijke belemmering kan vormen voor de wederzijdse erkenning van nationale besluiten over kwesties inzake handicaps en invaliditeit, met name ten aanzien van de toegang tot specifieke diensten en faciliteiten, en waardoor mensen met een handicap of invaliditeit buitengewoon benadeeld kunnen worden op het gebied van de sociale zekerheid wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen. Het is derhalve noodzakelijk om, ter vergemakkelijking van het reizen en de verplaatsing van mensen met een handicap of invaliditeit van de ene lidstaat naar de andere, te zorgen voor de goedkeuring van een gemeenschappelijke Europese definitie in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) en voor de wederzijdse erkenning door de lidstaten van de status van invaliditeit, vooral middels de snelle invoering van de Europese gehandicaptenkaart in alle lidstaten, die zal worden gekoppeld aan de Europese ziekteverzekeringskaart en de Europese socialezekerheidskaart. ”

Ik ben dus zeer verheugd te lezen vandaag dat Europa inziet dat er nog het een en ander verbeterd kan en moet worden en dat ze daar ook serieuze stappen aan het doen zijn.

« Laatst bewerkt op: 03 april 2019, 22:52:11 pm door Carlo »

Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.294
 • Plaats: Vich,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #166 Gepost op: 03 april 2019, 23:29:36 pm »
...2Een wao-uitkering vervalt op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt in nederland, dus deze vervalt ook als je deze wao-uitkering in spanje ontvangt."...
Oké,dat is dus in NL het geval.In Spanje is dat niet zo:je vergelijkbare WAO uitkering gaat dan over in ouderdomspensioen,wat slechts een verandering van de naam van de uitkering inhoud.Het bedrag blijft gelijk,wat vaak meer is als het pensioen van een "normaal" iemand.
Als de mogelijkheid bestaat dat je met je nederlandse WAO in Spanje als belastingplichtige resident kunt wonen,zou ik het redelijk normaal vinden dat je dan ook na het bereiken van je pensioenleeftijd ófwel je AOW begint te krijgen,maar dan inclusief de jaren dat je hier resideert,ófwel het spaanse variant daarvan gaat genieten.Daarmee bedoel ik dus niet het non-contributieve pensioen,maar dát pensieon wat spanjaarden hebben als ze minimaal 15 jaar gewerkt hebben.
Als die regel geldt dat het hebben van een (NL) arbeidsongeschiktheidspensioen óf (E)invaliditeitspensioen gezien wordt als werk,dus dat de persoon in kwestie bijdraagt als een werknemer,dan zou toch een hollander zijn AOW moeten behouden én/of meedraaiend in het spaanse systeem ,zijn uitkering om kunnen laten zetten in pensioen als de leeftijd bereikt wordt.
Het zou dan wellicht wél zo moeten zijn dat de NL uitkering volledig bruto wordt uitbetaald en dat de persoon in kwestie dan van dat bruto bedrag álle sociale lasten in Spanje betaald,dus niet zoals nu dat een deel in NL blijft etc...

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 682
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #167 Gepost op: 03 april 2019, 23:40:29 pm »
De wao wordt bruto in spanje uitbetaald, je betaald in nederland geen loonheffing meer en je betaald de premie voor de aow dus ook niet meer. Wel betaal je nog voor zeg maar de seguridad social en de WLZ, maar als je gebruik wilt maken van de WLZ doormiddel van bijvoorbeeld een PGB dan gaat dat weer niet. Je mag wel om een indicatie vragen die je dan in nederland moet doen, maar als dan een PGB wordt gehonoreerd dan kan je deze alleen ontvangen als in in nederland woonachtig bent.

Het is echt niet zoals het zou moeten zijn naar mijn mening.

De manier zoals jij het beschrijft geeft al aan dat er een soort ongelijkheid is en dat ze dan niet kunnen spreken als hebbende dezelfde rechten blablabla, en dat vindt ik ook.

Vind het allemaal de moeite waard om tegen het licht te houden.

« Laatst bewerkt op: 03 april 2019, 23:50:18 pm door Carlo »

Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.294
 • Plaats: Vich,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #168 Gepost op: 03 april 2019, 23:53:27 pm »
...."Vind het allemaal de moeite waard om tegen het licht te houden."...
Zeker waar.Mar via welke kanalen?Eén van die kanalen kan dus het hoofdkantoor van de INSS zijn,het kantoor waar ik mijn vraag gesteld heb is gewoonweg niet in staat die te beantwoorden.
En dan natuurlijk altijd alles schriftelijk,anders is het ook weer niks.
Al gaat het mij persoonlijk niet aan,ik blijf deze draad intensief volgen en we gaan verder met onderzoek.
De kwestie dat de AOW opbouw éénzijdig is stopgezet,aan welke instantie kun je zoiets voorleggen?
Wonen óf werken in NL geeft recht op AOW opbouw,dus al resideer je in Spanje,met je WAO uitkering behoor je AOW op te blijven bouwen.

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 682
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #169 Gepost op: 04 april 2019, 00:11:51 am »
De kanalen die "bruikbaar" zijn hangen af van wat iemand wil bereiken.

Soms moet je ergens een uitspraak/beslissing/standpunt /etc afdwingen om dan in een ander traject hiermee verder te gaan. Het proces zoals ik het voor ogen wil krijgen heb ik nog niet helemaal afgerond.
Ik wil niet zomaar iets in het wilde weg gaan doen zonder enige strategie dus ik wacht nog even af en blijf onderzoek doen.

Wel ben ik er bijna van overtuigd dat ik resultaat zal boeken op de lange termijn, het onrecht is te duidelijk en wordt alleen nog in stand gehouden door nationale wetten die haaks staan op de europese reguleringen en wensen. Ik heb het vermoeden dat deze nationale wetten nu nog gedoogd worden maar dat dit in de toekomst zal veranderen. Ik wil mijn strategie daar op aanpassen.

Dat de aow eenzijdig is stopgezet en de manier waarop dat in mijn specifieke geval is gebeurd is naar mijn mening laakbaar. Ik heb de optie van Piet met beide handen aangegrepen en heb mijn "claim" nu neergelegd bij het juridisch kennis centrum van het uwv, deze zullen hierover een standpunt gaan innemen en daar wacht ik nu op. Naar aanleiding van hun antwoord en motivering zal ik verdere stappen nemen. Ik ga er vanuit dat het wederom tot een rechtszaak komt en wellicht weer later de CrvB.

Betreffende je laatste standpunt kan ik kort zijn, de nederlandse wetgeving ziet dit anders.


Offline U2brutus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.216
 • Plaats: Sitges (BCN), ES
Re: seguridad social
« Reactie #170 Gepost op: 04 april 2019, 10:30:59 am »
Want iedereen die "woont of werkt" in NL heeft recht op AOW opbouw van 2% per jaar.

Roelant, men hoeft alleen maar in Nederland te wonen om recht te hebben op AOW opbouw. Hier is Nederland in de EU uniek mee en is mede 1 van de redenen dat gelukszoekers ons land zo aantrekkelijk vinden!

In Spanje is dat niet zo:je vergelijkbare WAO uitkering gaat dan over in ouderdomspensioen,wat slechts een verandering van de naam van de uitkering inhoud.Het bedrag blijft gelijk,wat vaak meer is als het pensioen van een "normaal" iemand.

Pas op, want we weten inmiddels dar arbeidsongeschiktheid en invaliditeit twee héél verschillende zaken zijn. Ik ben dan ook niet zo optimistisch over de veranderingen die de EU voorstelt.  De verschillen in definitie en vaststelling van deze zaken zijn domweg te groot. Ik vrees ook dat dat veel WAO'ers dan teleurgesteld zullen zijn in de mate van invaliditeit zoals ze dat bij de IMSERSO zien.

Het zou dan wellicht wél zo moeten zijn dat de NL uitkering volledig bruto wordt uitbetaald en dat de persoon in kwestie dan van dat bruto bedrag álle sociale lasten in Spanje betaald,dus niet zoals nu dat een deel in NL blijft etc...

Exact Roelant, dat zou de meest zuivere en logische oplossing zijn! Dan wordt tevens het probleem van die onterechte WLZ premie teniet gedaan worden. Het scheelt bovendien behoorlijk wat werk voor alle betrokkenen en eerlijk gezegd begrijp ik niet dat dit toen niet zo in het verdrag geregeld is.

dus al resideer je in Spanje,met je WAO uitkering behoor je AOW op te blijven bouwen.

Eerlijk gezegd vrees ik dat dit vooral een zaak voor SOLVIT is, waarbij naar mijn mening, het beste aangestuurd kan worden op aanpassing van het verdrag tussen NL en ES. Ik zie niet in hoe er op Europees niveau 1 procedure kan komen dat arbeidsongeschiktheid en invaliditeit bepaling op 1 lijn kan krijgen.

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 682
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #171 Gepost op: 04 oktober 2019, 11:45:58 am »
Vond deze tekst wel passen in deze draad, vandaar dat ik hem hier toevoeg,


In het kader van de toepassing van artikel 24 heeft de SVB de volgende toetsingscriteria geformuleerd op grond waarvan besloten wordt om iemand in afwijking van de van toepassing zijnde regel uit te sluiten van dan wel op te nemen in de verzekering (SB1039):

Als een ingezetene van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap verzekerd is, met inachtneming van het door de SVB gevoerde beleid, op grond van artikel 12 van BUBVV 1999 en in de situatie geraakt dat sprake is van dubbele verzekering maar geen sprake zou zijn van dubbele verzekering als de betrokkene in Nederland zou wonen, dan sluit de SVB de betrokkene met toepassing van artikel 24 op verzoek uit van de verzekering ingevolge de volksverzekeringen. Als iemand overigens in de situatie geraakt, dat sprake is van dubbele verzekering en dubbele premie-afdracht ten gevolge waarvan het inkomen dubbel wordt belast zonder dat daar dubbele aanspraken tegenover staan, en zou het gezien alle feiten en omstandigheden, met name de financiële situatie van betrokkene, van bijzondere hardheid getuigen als aan die situatie geen einde wordt gemaakt door het treffen van een afwijkende regel ter zake van de verzekering, dan kan eveneens besloten worden tot uitsluiting van verplichte verzekering.
Als iemand in de situatie geraakt, dat hij wat zijn verzekeringspositie betreft tussen wal en schip valt in die zin dat materieel geen sprake is van een adequate verzekering en zou het, gezien alle feiten en omstandigheden, dat wil zeggen gelet op de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft ten aanzien van bepaalde personen en gelet op de financiële positie van de betrokkene en diens mogelijkheid om op private basis een adequate dekking te bewerkstelligen, van bijzondere hardheid getuigen, indien aan die situatie geen einde wordt gemaakt door het treffen van een afwijkende regeling terzake van de verzekering, dan kan tot opneming in de verzekering worden besloten.

Offline U2brutus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.216
 • Plaats: Sitges (BCN), ES
Re: seguridad social
« Reactie #172 Gepost op: 26 november 2019, 11:52:05 am »
Intussen heb ik betreffende dit onderwerp nog wat informatie weten te vergaren in de afgelopen maanden.
Ik had namelijk voor mijn afwezigheid, al verschillende instanties benaderd.

Nu had Carlo in bovenstaande reactie al weergegeven wat het standpunt van de SVB in deze is. Maar het hoe en wanneer men precies zonder adequate verzekering wordt geacht, is nergens duidelijk omschreven. Het blijkt nu echter wel het enige beetje hoop dat iemand kan hebben, die door met zijn WAO in Spanje woonachtig te zijn, zich niet kan verzekeren voor een ouderdomspensioen.

Ik had ook verschillende politieke partijen aangeschreven over het onderwerp, in de hoop op kamervragen.
Slechts 2 hebben daadwerkelijk gereageerd en daaruit komt het volgende.

Indien iemand met een WAO uitkering naar het buitenland vertrekt, bestaat er de mogelijkheid tot voortzetting van afdracht voor de AOW. Derhalve behoeven deze WAO'ers dus géén AOW-gat te laten ontstaan, omdat zij in hun nieuwe woonland niet kunnen deelnemen aan het daar geldende ouderdomspensioen. Het heeft zelfs de voorkeur om dit te blijven doen, vanwege de hogere AOW die Nederland ten opzichte van veel andere landen kent.

Ietwat verbijsterd door hun beperkte kennis heb ik hier toen op gereageerd door uit te leggen dat de aanvulling op AOW vanuit het buitenland is gebonden aan een maximum van 10 jaar!

Hierop volgde slechts 1 reactie, met de volgende context. Men vond het uitermate vervelend dat door de beperking van 10 jaar aanvulling er voor een kleine groep WAO'ers een kans bestond dat zij een AOW-gat zouden krijgen. De verwachting is echter dat dit slechts om een zeer gering aantal gaat, aangezien de meeste WAO'ers pas op latere leeftijd emigreren!? Het loont daarom niet de moeite om hier met Spanje over te onderhandelen, om dit in het verdrag tussen beide landen aan te passen.
Bovendien zou de SVB voor deze uitzonderlijke gevallen inmiddels een vangnet hebben!
Dit laatste verwijst dus weer naar het, allerminst duidelijke, artikel waar Carlo hiervoor al over schreef.

De politici en hun verantwoordelijke ambtenaren hebben weer eens onvoldoende nagedacht over deze specifieke groep emigranten. Er wordt gerept van een mogelijk vangnet bij de SVB, maar hoe dit precies werkt, weet geen mens.

Voor ons persoonlijk ga ik hier geen verdere energie meer in steken. Wij hebben in 2015 bewust geen AOW premie meer betaald, om respectievelijk 9 en 10 jaar opbouw voort te zetten wegens te duur en belastingtechnisch dom.

Mijn advies voor hen die een aanzienlijk AOW gat zien aankomen, is om contact op te nemen met de SVB, om te zien hoe dit voorkomen kan worden.

Rest mij nog 1 ding te schrijven over dit onderwerp.
Werknemers en autonomo's betalen maandelijks een bedrag om in ieder geval de sociale lasten te dekken en eventueel een stukje Inkomstenbelasting. Bij de jaaraangifte betalen zij de rest via hun aanslag.
Nederlandse WAO'ers kúnnen geen premie afdragen voor het INSS ouderdomspensioen. Zij betalen echter hun IRPF in zijn geheel in het daaropvolgende jaar.
Ik ben ervan overtuigd dat van de IRPF betaald door WAO'ers er geheid een deel naar de INSS gaat, terwijl zij dus geen INSS pensioen opbouwen. M.a.w. je betaalt wel mee, maar krijgt het niet. (Natuurlijk betaal je óók voor de INSS ziektekostenverzekering, maar dat doen werknemers en autonomo's ook).
Ik zou dus wel eens de specificatie willen zien van een werknemer en een WAO'er met exact hetzelfde inkomen en hoeveel zij uiteindelijk elk afdragen.
« Laatst bewerkt op: 26 november 2019, 12:52:45 pm door U2brutus »

Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.294
 • Plaats: Vich,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #173 Gepost op: 26 november 2019, 12:40:06 pm »
In Spanje gaat álle afdracht voor de IRPF naar Hacienda.Er is zelfs grote ontsteltenis over de opmerking van Podemos dat,omdat de pensioenpot bijna leeg is,"die dan maar uit de IRPF betaald moeten worden"...Dat is in Spanje ondenkbaar,het hele belastingstelsel zou ervoor op de schop moeten.
Natuurlijk gaat er vanuit Hacienda wél geld naar de Segurudad Social,maar dat is dan voor ándere posten,zoals salarissen van de ambtenaren die daar werken etc.
De specifikatie van wat een werknemer precies afdraagt aan sociale lasten,dus buiten de IRPF,kan ik je wel geven als je daar wat aan hebt

Offline U2brutus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.216
 • Plaats: Sitges (BCN), ES
Re: seguridad social
« Reactie #174 Gepost op: 26 november 2019, 12:51:18 pm »
OK, dan betaal je dus als WAO'er blijkbaar toch niet mee aan het Spaanse ouderdomspensioen. Is wel logisch eigenlijk, want onze premie voor de ziektekostenverzekering gaat tenslotte ook buiten de Hacienda om.

De specificatie van wat een werknemer precies afdraagt aan sociale lasten,dus buiten de IRPF, kan ik je wel geven als je daar wat aan hebt.

Nee dank je wel Roelant, dan heeft dat geen zin om verder op in te gaan.

Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.294
 • Plaats: Vich,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #175 Gepost op: 26 november 2019, 14:34:08 pm »
Iemand die alléén IRPF betaald in Spanje,betaald inderdaad niet mee aan pensioenopbouw nóch sociale verzekering.
Een goed voorbeeld,en dan laat ik het er ook verder bij,is dat een non-resident die een 2de woning bezit in Spanje,óók IRPF betaald daarover(of je verhuurd of niet) en heeft verder géén rechen op pensioen etcetera...

 

Zoek in een archief van 235.000 berichten. Om gebruik te kunnen maken van uitgebreid zoeken, dient u ingelogd te zijn. Een account aanmaken kan hier.

Online status

 
 
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Advertentie SpanjeMarktplaats.nl

* Poll

Topic bestaat niet.

Kies een kleurForumstandaard

Permanent