SpanjeMarktplaats

Auteur Onderwerp: seguridad social  (gelezen 11224 keer)

Offline U2brutus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.074
 • Plaats: Sitges (BCN), ES
Re: seguridad social
« Reactie #75 Gepost op: 08 februari 2019, 16:17:33 pm »
Het zou mooi zijn als een van de forumleden die in deze situatie komt te verkeren, of reeds verkeert, hier helderheid over kan verschaffen."

Ik zal ook eens een visje uitwerpen bij de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden Buitenland.

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 293
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #76 Gepost op: 08 februari 2019, 16:42:15 pm »
Ik ben ook lid van VBNGB en heb de dag dat ik deze draad begon kort mailverkeer met hun gehad en kwam eigenlijk tot de conclusie dat ieder geval een verhaal op zich is, gezien leeftijd,rechten etc.

Ik kan me dus voorstellen dat een antwoord niet voor ieder hetzelfde is als de vraagstelling niet specifiek gesteld is.

Een jongere wao-er, of nu wia die aankomt in spanje zal weiniger hebben opgebouwd aan AOW in nl en valt in een gat.
Een oudere- daarintegen heeft al zoveel in nl opgebouwd aan AOW dat de rekensommen later bij pensioenaanvraag dusdanig verschillend zijn dat een zelfde antwoord een heel andere betekenis krijgt.

Bij Uw vraagstelling aan de europese raad voegde U in de laatste alinea Uw "arbeidsverleden" toe, waardoor het antwoord wel betrekking kreeg op Uw situatie maar in de details niet op de situatie van mij naar mijn mening.

Er zullen dan ook verschillende visjes utgeworpen moeten worden in meerdere vijvers al naar gelang de situatie.

Ben uiteraard zeer nieuwsgierig wat U als antwoord zult krijgen.

Offline U2brutus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.074
 • Plaats: Sitges (BCN), ES
Re: seguridad social
« Reactie #77 Gepost op: 09 februari 2019, 11:19:41 am »
Carlo, je kunt mij gewoon tutoyeren hoor! :))


Ik ben het met je eens dat het een uitdagend onderwerp is dat roept om verduidelijking. Zoals jij stelt zijn er allerlei regels en zelfs verdragen, maar geen van deze zaken dragen bij aan duidelijkheid voor individuele gevallen.


Daarom zal ook ik voortgaan met het vergaren van informatie met een wat bredere focus. Het lijkt mij mooi om dit onderwerp uiteindelijk helder te krijgen.


Roelant, ook jouw hulp in deze wordt gewaardeerd, maar wij beiden moeten stoppen met 'denk ik' of 'volgens mij' veronderstellingen, want dat blijven slechts aannames.


En tenslotte, en dat bedoel ik niet om te ontmoedigen, moeten we er ook rekening mee houden dat vele instanties zich wel verbonden hebben aan allerlei Europese regels en verdragen, maar dat vaak het personeel daar niet goed van op de hoogte is. Een voorbeeld hiervan is hoe JF het bos in gestuurd wordt met zijn aanvraag voor een staatspensioen.


Als wij slagen om dit onderwerp volledig te doorgronden dan kan een ieder die tegen eenzelfde eigenwijze ambtenaar aanloopt, misschien met de hulp van een gestor, het ongelijk van die ambtenaar aanvechten.


Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 9.694
 • Plaats: Vic,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #78 Gepost op: 09 februari 2019, 12:10:47 pm »
Ben het met je eens,Brutus,alleen als ik "ik vind" oid schrijf,onderbouw ik het wél.Hoe dan ook,tót het moment dat er duidelijke dingen op schrift gevonden zijn zal ik proberen me in te houden;-)
Even iets waar je veel aan hebt,het zgn "Vida Laboral",een dokument waar je gehele werkverleden in Spanje opstaat.
Het is via bijgaande link te verkrijgen(vroeger moest je het aanvragen en dan kreeg je het thuisgestuurd per post,maar nu is het instantaneo):
https://w7.seg-social.es/AutenticacionSMSWeb/Identificacion?URI=https%3A%2F%2Fw7.seg-social.es%2FProsaInternet%2FOnlineAccess%3FARQ.SPM.ACTION%3DLOGIN%26ARQ.SPM.APPTYPE%3DSERVICE%26ARQ.IDAPP%3DINAF0003%26IFCA.CODIGO_INFORME%3DINAFInfCampVidaLabo%26IFCA.TIPO_DOCUMENTO%3DIMPRIMIBLE

JF

 • Gast
Re: seguridad social
« Reactie #79 Gepost op: 09 februari 2019, 17:04:02 pm »
Hier staat een en ander:
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13775&langId=en

artikelen 50 et seq., artikel 66 en bijlage XI van Verordening (EG) nr. 883/2004, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1521996269371&uri=CELEX:02004R0883-20170411;
- Verordening (EG) nr. 987/2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1521996251688&uri=CELEX:02009R0987-20180101;
- informatie over uw sociale zekerheidsrechten in de verschillende lidstaten, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=nl;
- praktische gids over de toepasselijke wetgeving, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=868; en
- informatie over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=nl;
- informatie over het P1 document, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=nl&intPageId=975.
Groeten


Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 9.694
 • Plaats: Vic,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #80 Gepost op: 10 februari 2019, 06:47:13 am »
Ja,teksten zijn er volop,maar we zouden graag eens een praktijkgeval van iemand horen...

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 293
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #81 Gepost op: 10 februari 2019, 13:25:27 pm »
Thx JF, zal morgen beginnen te lezen. Veel tekst maar wellicht aanknopingspunten, ben benieuwd.


Offline U2brutus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.074
 • Plaats: Sitges (BCN), ES
Re: seguridad social
« Reactie #82 Gepost op: 11 februari 2019, 13:07:51 pm »
« Laatst bewerkt op: 11 februari 2019, 13:23:20 pm door U2brutus »

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 293
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #83 Gepost op: 11 februari 2019, 15:58:16 pm »
Dankjewel U2brutus

Offline U2brutus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.074
 • Plaats: Sitges (BCN), ES
Re: seguridad social
« Reactie #84 Gepost op: 12 februari 2019, 11:32:23 am »
Weer een stap verder gekomen!

Laten we nog even terug gaan naar onderstaand artikel, waarin uitgelegd waordt wat de vereisten zijn om in aanmerking te komen voor een Spaans pensioen:
https://jccostablanca.com/laatste-nieuws/2017/05/17/hoe-zit-het-spaanse-pensioen-in-elkaar/

Ook hier wordt helaas weer vooral de term gewerkt gebruikt.
Welnu, de regel dat men 1 jaar in Spanje gewerkt dient te hebben kan geschrapt worden.
Naar aanleiding van mijn vraag aan de VBNBG kreeg ik het volgende antwoord:
Het gaat erom nauwkeurig vast te stelleen hoe de toelatingsvoorwaarden precies in de Spaanse wetgeving geformuleerd zijn. Dit gezegd zijnde moet een Nederlands arbeidsverleden worden meegerekend als ware het op Spaans grondgebied vervuld. De extra voorwaarde dat in Spanje ook gewerkt is, mag op grond van het arrest Bergström (C-257/10) niet gesteld worden.

De bijlage PDF bevat het arrest Bergström (C-257/10)!

Oftewel, het arbeidsverleden uit vorige woonlanden dient volledig meegenomen te worden in de berekening van de rechten op het Spaanse pensioen, zonder de extra voorwaarde van 1 jaar in Spanje gewerkt te hebben. Nu maar hopen dat men hiervan ook op de hoogte is bij de Seguridad Social........
« Laatst bewerkt op: 12 februari 2019, 11:52:37 am door U2brutus »

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 293
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #85 Gepost op: 12 februari 2019, 13:12:40 pm »
"Het gaat erom nauwkeurig vast te stelleen hoe de toelatingsvoorwaarden precies in de Spaanse wetgeving geformuleerd zijn."

Bij deze tekst denk ik wederom aan het feit dat spanje wao-inkomsten uitbetaald in spanje en bij fiscaal residenten aanrekend als inkomsten uit arbeid en dus ook zodanig behandeld bij de jaarlijkse opgave IRPF.

Het vraagstuk is dan, tellen al de jaren die onder het bovenstaande regime vallen mee bij het arbeidsverleden of de inkomsten worden alleen fiscaal als zodanig bestempeld ?


Blijf het een vraagstuk met open einden vinden gezien het "verleden" van een betreffend persoon qua verzekeringen en mate van berekeningen/zienswijze van het arbeidsongeschiktheid zijn/invaliditeits% in de verschillende landen

Een betreffend persoon is uitgevallen en er wordt een arbeidsongschiktheidsuitkering toegekent.
Hij neemt deze mee naar een EU-land waardoor hij verdragsgerechtigde wordt.

Zowel het land van herkomst als het bestemmingsland mag zelf de mate van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit vaststellen waarbij in nederland de wao/wia gaat om het verlies van inkomen en in spanje wordt bij de keuring gekeken naar de fysieke beperkingen ongeacht het verlies van inkomen.

Met het bovenstaande als uitgangspunt, zal "Paco" die op 36 jarige leeftijd is uitgevallen in Malaga een keuring ondergaan, waarna hem met ondersteuning van medische rapporten een invaliditeitsuitkering worden toegekent van bijv. 1400 euros en zijnde 14 betalingen per jaar (spaanse regel).
Na het bereiken van de pensioensleeftijd zal deze uitkering automatisch verlengd worden en doorlopen tot aan zijn overlijden. De uitkering heeft geen negatieve fiscale gevolgen voor Paco omdat hij als invalide wordt gezien en daardoor vrijstelling krijgt (de hoeveelheid van vrijstelling hangt af van de mate van invaliditeit)

Dan is er de nederlandse wao-er die op 36 jarige leedftijd zijn wao meeneemt naar spanje als verdragsgerechtigde na in nederland te zijn gekeurd en een vrij hoog arbeidsongeschiktheids% is toegekent en zodanig iedere maand 1400 euros krijgt overgemaakt op zijn spaanse bankrekening. De betreffende moet jaarlijks aangifte doen en zijn inkomsten worden als "inkomen uit arbeid" behandeld door de spaanse fiscus. De onderhevige persoon heeft de mogelijkheid zich te onderwerpen aan een spaanse keuring om zijn invaliditeit vast te stellen waarna hij eventueel ook een vrijstelling kan bereiken.
Nu bereikt deze nederlandse persoon de pensioensleeftijd in spanje en wordt zijn wao die hij uit nederland ontving stopgezet en wordt zijn pensioen berekent volgens de manier die we hier ook besproken hebben, waarbij het arbeidsverleden in de beide landen (in dit geval) meetellen. In nederland waar de uitkering vandaan komt bouwt de persoon sinds hij nederland verliet niet meer zijn jaarlijkse 2% op omdat deze gerelateerd is aan het wonen in nederland en in spanje heeft hij nooit meer gewerkt/kunnen werken vanwege ziekte en het spaans sysyteem verlangt een minimum van 15 arbeidsjaren waaraan "jonge" wao-ers onmogelijk kunnen voldoen ook al telt hun nederlands arbeidsverleden mee.

In welke gevallen honoreerd spanje zijn nederlandse uitkering als arbeidsverleden ?
1. Nooit
2. Als hij de spaanse keuring heeft doorstaan en daar een uitslag van heeft ?
3. Als hij de spaanse keuring heeft doorstaan en minstens een bepaald % invaliditeit moet zijn toegekent ?
4. Altijd
5. Anders !?

Kortom, hoe kan de nederlandse onderhevige die zijn wao uit nederland meeneemt naar spanje als verdragsgerechtigde en nooit meer in spanje kan en zal werken ervoor zorgen dat hij gelijk behandeld wordt als Paco ?


« Laatst bewerkt op: 12 februari 2019, 13:59:35 pm door Carlo »

Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 9.694
 • Plaats: Vic,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #86 Gepost op: 12 februari 2019, 16:49:20 pm »
Bijgaand geeft antwoord op Brutus´vraag.Ik vind dat artikel van jccosta zeer oppervlakkig en zelfs onvolledig,want er wordt niet verteld dat er in Spanje 2 soorten pensioenen zijn,contributief en niet-contributief.Voor dat laatste hoef je niet gewerkt te hebben,óf bv als je niet lang genoeg gewerkt hebt.
De conclusie is dus dat gewerkte jaren in het buitenland meegerekend worden door de Seguridad Social voor de berekening van je spaanse contributieve pensioen,én hierin staat óók te lezen dat dat met buitenlandse uitkeringen zo is.Zéker als je hierover in Spanje IRPF betaald hebt.

https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/como-trata-la-seguridad-social-el-tiempo-cotizado-en-paises-extranjeros.html

Carlo,weet je dit zeker:"Na het bereiken van de pensioensleeftijd zal deze uitkering automatisch verlengd worden en doorlopen tot aan zijn overlijden."?
Want ik las elders(weet nu zo snel niet meer wáár) dat bij het bereiken pensioengerechtigde leeftijd zo´n spaanse invaliditeits uitkering(of hoe je het noemen wilt) wordt omgezet in pensioen.Je blijft dus uiteraard geld ontvangen maar het beestje gaat anders heten.

Offline Carlo

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 293
 • Plaats: Alhama de Granada
Re: seguridad social
« Reactie #87 Gepost op: 12 februari 2019, 17:23:59 pm »
Roelant, de benaming zal wellicht anders zijn de betaling niet.

Ik zal het deze week voor de volledigheid nog even navragen aan mijn familielid, want het is zijn situatie die ik beschreef.
Hij zou die uitkeringen uiteraard ook blijven ontvangen in het geval hij naar een land van de EU zou verhuizen.

"én hierin staat óók te lezen dat dat met buitenlandse uitkeringen zo is.Zéker als je hierover in Spanje IRPF betaald hebt."

Ik heb de link een paar keer gelezen en alhoewel het wel wat verder gaat dan andere teksten die ik heb gelezen durf ik de conclusie van jou nog niet te delen, maar ik laat me graag door je overtuigen in deze.
Uit welke frase precies trek jij de conclusie dat bijv. een wao-uitkering in combinatie of op zich meetelt als arbeidsverleden en toegang geeft tot het pension contributivo ?
« Laatst bewerkt op: 12 februari 2019, 17:39:15 pm door Carlo »

Offline roelant

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 9.694
 • Plaats: Vic,BCN.
Re: seguridad social
« Reactie #88 Gepost op: 12 februari 2019, 22:29:03 pm »
Carlo,zie hier,dus dat is ook weer opgelost,zoals ik al zei:
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/que-sucede-si-llego-a-la-jubilacion-cobrando-la-pension-de-incapacidad-permanente.html

En "Uit welke frase precies trek jij de conclusie dat bijv. een wao-uitkering in combinatie of op zich meetelt als arbeidsverleden en toegang geeft tot het pension contributivo ?"
In de link is dat in de 2de alinea te lezen.Maar dat is niet het belangrijkste,het gaat erom dat iedereen die in Spanje over zijn inkomsten IRPF betaald,pensioen opbouwd.

Offline Menno V

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 715
 • Plaats: Murcia
Re: seguridad social
« Reactie #89 Gepost op: 13 februari 2019, 10:11:52 am »
Er wordt hier gesteld dat de in Nederland eerder gewerkte jaren meetellen voor het Spaanse staatspensioen. Ik laat even buiten beschouwing hoe dit is bij afdracht van IPRF ingeval van wao.  Ik bouw geen AOW meer op. Gewoon vergeten en na 1 jaar kan het niet meer. De premie was trouwens ook vrij hoog. Er is bij mij een AOW gat wat elk jaar 2% groeit. Ik heb twintig jaar in Nederland gewerkt, tellen deze jaren ook mee voor een Spaans pensioen? Waar kan ik dan een overzicht krijgen?
Grootste probleem lijkt me trouwens de lege pensioenpot in Spanje, maar dat is een andere discussie.

 

Zoeken in het archief van 175.000 postings! Om te kunnen zoeken, dient u ingelogd te zijn.

Online status

 
 
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Advertentie SpanjeMarktplaats.nl

* Poll

Topic bestaat niet.

Kies een kleurForumstandaard

Permanent